Boating New Zealand
July 2014

Boating New Zealand
Oct 2013

 
Boating New Zealand
Feb 2014

 

Fishing in Godzone
Feb 2020

 

ueperyachtdesign.com
 8.5m Superyacht amphibious tender
 
 
 
Boating New Zealand
Sept 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trade a Boat
Oct 2013
 
Superyachtdesign.com
Modern classic 8.2m Owners Tender
 

 

 

Blue Ocean Yachting

8.5m Amphibious Boat by GY Boat Design